Марија Алексовска

Марија Алексовска е ученичка во средното училиште „Лазар Танев“ во насоката:готвачи.
Таа има разновидно искуство кое го стекнала за време на обавувањето на практиканството во различни угостителски објекти и работејќи во припремањето на храна за кетеринг услугите на училиштето.
Своето прво пркатично искуство во работата го има во ресторанот „Казабланка“ каде врши најразлични задачи: од припрема на садови за употреба и расчистување на кујната, до подготовка на храна за персоналот во ресторанот. Како практикант во овој ресторан, Марија учествува и во подготовката на супи, салати и различни јадења на скара.
Во рамките на нејзиното следно практиканско искуство, кое се одвива од 2012 до 2013-та година во ресторанот „Уранија“ , Марија го открива рецептот за десерт за кој вели дека денес е препознатлива -семифредо. Во овој ресторан Марија се сретнува со нови задачи и предизвици кои лесно ги надминува и денес ужива во нивното усвршување: подготовка на пекарски продукти и инвентивен пристап во подготовката на разни чорби и потажи.